محصولات:
Rackmount Storage » EliteSTOR
 
ES316X6+BSHG

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی
دسترسی به مدل ها 
دانلودها
 
 •  
   
  Supports 6G SAS and 6G SATA Technology
   
  High Performance PCIe 2.0 x8 RAID controller card 
   
  Scalability
   
  Multi-purposes
   
  Optional Redundant Power Supply

  All Hardware Included
 


پشتیبانی