محصولات:
Rackmount Storage » EliteSTOR
 
ES208X6+BHG

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی 
 دسترسی به مدل ها
دانلودها  
 
 •  
   
  Supports 6G SAS and 6G SATA Technology
   
  High Performance PCIe 2.0 x8 RAID controller card
   
  Superior Performance 
   
  Advance Feature
   
  Scalability
   
  Multi-purposes
   
  Optional Redundant Power Supply
   
 


پشتیبانی