محصولات:
Rackmount Storage » EliteSTOR
 
ES208X6+B

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی
دسترسی به مدل ها 
دانلودها
 

 •  
  6G SAS Expander Technology
   
  Superior Performance
   
  Staggering Spin-Up

  Support Industry Standard SGPIO

  Multi-purposes
   
  All hardware are included
   
  Wide Range RAID Adapters Support
 


پشتیبانی